Posts Tagged ‘binh su lavie’

binh su cua lavie

Bình sứ Lavie

Bình sứ là một phụ kiện quan trọng đối với sản phẩm của nước khoáng Lavie. Khác với các bình nước thông thường, bình Lavie 100% là bình úp – không có vòi. Rất nhiều khách hàng phản ánh về việc bất tiện trong khi sử dụng bình nước không vòi, đặc biệt là khi […]